Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken uit het leven op een natuurlijke manier aan de orde, zoals non/verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden ontstaan daardoor vaak als vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties uit het dagelijks leven. Van nature zijn paarden heel sensitief. In de kudde letten en reageren ze voortdurend op elkaar. Ze leven in het hier en nu en reageren op een natuurlijke manier op je gedrag, waardoor zaken duidelijk kunnen worden. Ze zijn meesters in stille communicatie en vangen kleine non verbale signalen op. Paarden vellen geen oordeel, je mag zijn wie je bent.

Equine Assisted Coaching is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden, waarbij mensen leren door te ervaren en feedback krijgen van het paard. De coach faciliteert het leerproces en helpt de coachee om bewust te worden van de ervaring en tot inzichten, emoties en gevoelens te komen die tot dan onbewust waren. De coachee krijgt de ruimte en tijd om verder te experimenteren, samen met het paard, om opnieuw te ervaren. Ervaren in plaats van praten over.

Equine Assisted Coaching is een oplossingsgerichte methode. In de sessie gaat het niet zozeer om de oorzaken die ten grondslag liggen van de coachvraag, maar vooral op hoe dat van invloed is en wat de coachee daar mee wil in de toekomst. De methode gaat er van uit dat de coachee zelf de oplossing van zijn of haar vraag in zich heeft.
De activiteiten worden altijd uitgevoerd vanaf de grond, naast het paard en nooit op het paard.

Soms is 1 sessie al genoeg om tot inzicht/bewustwording te komen. Een traject van meerdere sessies is ook mogelijk. Meestal blijkt wel wat er nodig is. Bij de intake kun je ook je wensen kenbaar maken.

Met welke vragen kun je je laten coachen?

(Hoog)gevoeligheid

Pony&zo heeft coachen bij hooggevoeligheid als specialisatie. Mochten er dingen zijn waar je door je hooggevoeligheid tegen aan loopt, dan kan Pony&zo daar begeleiding in bieden.

Previous
Next