Het belang van muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Toch dreigt muziek maken in steeds meer culturen te verdwijnen. Dat is jammer, omdat muziek als onderdeel van de opvoeding, het ontwikkelingsproces van jonge kinderen enorm kan stimuleren.

Ieder mens heeft in principe aangeboren muzikale mogelijkheden. Onder andere in de muzieklessen, wordt het duidelijk dat het stimuleren van de muzikale ontwikkeling van een jong kind de gehele ontwikkeling ondersteunt.

Ik zal dit proberen duidelijk te maken door een korte beschrijving te geven van een aantal activiteiten in een muziekles voor peuters.

Het begint al bij de begroeting die elk kind krijgt aan het begin van de les. De handpop Snoopy zingt ieder kind persoonlijk toe waarbij de kinderen een handje mogen geven. De ruimte tussen het kind en de juf kan zo worden overbrugd en het contact is gelegd. Het beginnen en eindigen met Snoopy zorgt voor structuur en duidelijkheid wat het kind een veilig gevoel geeft. Het gaat bij deze activiteit dan ook vooral om de emotionele en sociale ontwikkeling.

Hierna volgt een klapliedje voor de ontwikkeling van de motoriek. Een baby van 12 maanden zal bij dit spelletje in zijn handen klappen, waarbij meteen duidelijk is dat muziek en beweging hand in hand gaan.

Een peuter kan op een bepaald moment samen met anderen klappen, waarbij blijkt dat muziek maken ook in de sociale ontwikkeling een functie heeft.

Na het klapliedje volgt een spel waarbij het samendoen voorop staat. Met een grote stapel blokken proberen de kinderen met hulp van de ouder een toren te bouwen, terwijl een lied wordt gezongen. Dit is een sociaal spel tussen ouder en kind. Het mooiste is natuurlijk: de toren omgooien aan het einde van het lied.

Het gaat hierbij om de oog-handcoördinatie: het blokje pakken en boven op de toren zetten. Door het omgooien van de toren krijgen kinderen inzicht in oorzaak en gevolg. De blokken worden onder het zingen van het steeds terugkerende opruimlied opgeruimd. De kinderen leren zo dat samen opruimen leuk is!

 

Voor bepaalde kinderen is zingen makkelijker dan praten. Voor stotteraars bijvoorbeeld kan zingen een enorme uitlaatklep zijn, omdat ze dat vaak wel vlekkeloos kunnen.

Met het plezier wat dat muziek oproept kun je bewust op een positieve manier invloed uitoefenen op het gedrag van het kind. Ook kan het zingen van bekende liedjes als ‘Op een grote paddenstoel’ of ‘In de maneschijn’ een troostende werking hebben. Bijvoorbeeld in een onbekende situatie die bedreigend overkomt voor het kind.

Ook afscheidsliedjes kunnen een grote troost zijn, bijvoorbeeld als een kind voor het eerst naar een dagverblijf of speelzaal gaat.